skip to Main Content

Om Docenten

Vi er et lille kursusudbyder firma, som tilbyder ca. 10-12 kurser om året indenfor emnet Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og tilknytning. Emnerne spænder over mange forskellige tema. Bl.a. vil der være kurser, der relaterer sig til psykoterapeutiske metoder, hvordan man vurderer børns emotionelle udvikling og forældreevne, arbejdet med inklusion gennem børnegrupper, kurser i Neuroaffektiv Ledelse og meget andet.

Ideen til Docenten.dk er udsprunget fra Susan Harts mangeårige interesse for udvikling af en teori, som hun kalder Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Teorien er et ”landkort”, der kan forklare menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling ud fra en sammensætning af den nyere hjerneforskning og udviklingspsykologi. Susan har et stort ønske om at udbrede kendeskabet til denne teori og vise, hvordan den kan støtte forskellige eksisterende vurderings-, psykoterapeutiske- og miljøterapeutiske metoder. Ideen med Docenten.dk er således igennem kurser og efteruddannelser, at udbrede kendskabet til, hvordan man med den neuroaffektive forståelse, kan målrette sine behandlingstilbud overfor børn, familier og voksne og udvikle sit eget
potentiale uanset om man er leder, behandler, rådgiver/konsulent osv.

Den tilknytningsbaserede neuroaffektive forståelse danner således rammen omkring alle kursustilbuddene. Oplægs- og kursusholderne er udvalgt ud fra den specifikke metode, som de er optaget af, fx Theraplay, Marte Meo, Somatic Experiencing, mentaliseringsbaseret terapi osv., som de kobler sammen med en neuroaffektiv referensramme.

Susan Hart

Initiativtager til Docenten.dk. Susan udvælger relevante kursusholdere og sikrer det faglige indhold.

Michael Baadsgaard

Ansvarlig for at arrangere kursus- og foredragsholdere og finde relevante steder til kursusafholdelsen. Han kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål om indhold, pris, forplejning osv.

Hanne Mølgård

Sørger for fremsendelse af faktura, maillister, deltagerlister, kursusbeviser, betaling m.m. Derudover sørger hun for udsendelse af nyhedsbreve osv.

Bjarne Wiingaard

Kursusleder. Sørger for at tage imod kursusdeltagere, byder velkommen og skal sikre, at alle trives.

Back To Top