skip to Main Content

Den triangulerede samtale med børn og forældre gennem neuroaffektiv regulering // 13. – 14. maj 2020

v/ Haldor Øvreeide og Susan Hart

Den norske psykolog Haldor Øvreeide, er kendt i Danmark for at holde kurser omkring triangulerede samtaler med forældre og børn. Ved dette forstår han, at det er samtalelederens opgave at se og bekræfte både den psykiske smerte og kompetencen, som personerne i relationen udtrykker. Det er også samtalelederens opgave at gøre barnets behov og kompetencen synlig for forælderen, og støtte mere tilpassede reaktioner.

Børn har behov for et trygt sted, hvor de kan møde anerkendelse, forståelse, få alderstilpasset information og hjælp til at fortolke sine erfaringer og sammenhænge. I den triangulerede samtale sker dette gennem en synkroniseret kontakt, hvor en samtaleleder tager ansvaret for at møde barnet, det hvor det er, men samtidig støtter forælderen i at mentalisere og informere barnet.

Målet med den triangulerede samtale er at forældre og barn sammen kan støttes i at åbne op for svære emner igennem en synkroniseret, nærværende kontakt. Hensigten er, at man som samtaleleder bidrager med mentaliserende kommentarer, hvor det først og fremmest er vigtigt at hjælpe forældrene med at forstå deres barns egenskaber og udviklingsbehov.

For at få dette til at ske er samtalelederens evne til at være nærværende, anerkendende og guidende vigtig – både overfor forældrene og barnet. Den triangulerte metode tilbyder en udviklingsbaseret ’mødeplads’ for forældre og børn. Metoden kan være til nytte for både forebyggende og bearbejdende formål.

Kursusdagenes indhold

På disse to kursusdage vil Haldor Øvreeide og Susan Hart for første gang sammen udfolde Haldor Øvreeides metode omkring triangulerede samtaler med børn og forældre ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. Haldor og Susan vil vise, hvordan man gennem triangulerede samtaler med en psykoterapeut kan hjælpe børn og forældre med at dele og regulere svære følelser og/eller dele glædesfyldte oplevelser. Dette er en måde til at styrke forældre-barn relationen og følelsen af gruppetilhørsforhold.

Kursusdagene vil veksle mellem oplæg, filmklip og afprøvning

Kursusdagen sætter fokus på

  • Anvendelse af triangulerede samtaler med børn og forældre
  • Give samtalelederen indsigt og kendskab til hvad det kræver at kunne indgå i en triangulerende proces
  • Demonstration af hvordan den helende proces i de triangulerede samtaler består af: Synkronisering og mødeøjeblikke, følelsesmæssig afstemning gennem markeret spejling og mentalisering gennem meningsfyldte narrativer af, hvad der foregår.

Dagenes programpunkter

Kursusdagene vil give en introduktion til triangulerede samtaler med børn og se på denne metode ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel. Følgende temaer vil blive belyst:

  • Triangulerede samtaler med børn og forældre
  • Nonverbale og verbale aspekter af triangulerede samtaler
  • Samtaleleders selvagens som bærer af trianguleringsprocessen
  • Synkronisering og mødeøjeblikke i samtaleprocessen
  • Følelsesmæssig anerkendelse og markeret spejling i mødet med barn og forældre
  • Mentalisering, narrativer og historiefortællinger i den triangulerede proces
  • Hvornår er det hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssig at anvende triangulerede samtaler

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår gennem præsentation, videooptagelser, dialog og spørgsmål.

Målgruppe

Kursusdagene henvender sig til alle steder, hvor det er nødvendigt at give barnet en stemme, og hvor man arbejder med forældresamarbejde og relationen mellem barn og forældre.

Om underviserne

Haldor Øvreeide
Haldor er specialist i klinisk psykologi og har i mere end 25 år arbejdet med børne- og familiesager både inden for PPR-området, på specialskole og som chefpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien. Han har bl.a. været chefpsykolog på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. I dag ejer og driver han Institut for Familie og Relationsudvikling. Haldor Øvreeide er fagbogsforfatter og medforfatter til flere bøger, bl.a. ”At tale med børn – Metodiske samtaler med børn i vanskelige livsituationer” (2009) og ”Utviklingsstøtte – Foreldrefokusert arbeid med barn” (2011). Han har desuden været medredaktør af Barn og unge i psykoterapi (2016).

Susan Hart
Susan er cand. psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag i ind- og udland. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.500,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tilmeldingsformular

Den triangulerede samtale med børn og forældre gennem neuroaffektiv regulering // 13. – 14. maj 2020
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 13. – 14. maj fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.900 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top