skip to Main Content

Udviklingsmuligheder for udsatte og sårbare forældre // 2. december 2019

På denne kursusdag vil psykolog Susan Hart og familieterapeut og Theraplay behandler Anne Larsen vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til svært sårbare forældre, hvor der bl.a. er usikkerhed om forældrene kan varetage omsorgen for deres børn. Anne og Susan har i mange år været optaget af, hvordan man konkret fx kan anvende Theraplay-aktiviteter tilpasset voksne. Kursusdagen er relevant for alle fagpersoner, der arbejder med familier og forældre.

Susan og Anne vil sammen vise, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning. Nogle forældre er særligt udfordret på det følelsesmæssige og sociale område. Det er ofte disse forældre, der udebliver fra aftaler og ikke kan se relevansen af at indgå i dialogbaseret psykoterapi eller narrativ familiebehandling. Selvom forældre ikke kan profitere af samtaleorienteret intervention vil Anne og Susan vise, at der altid er en vej at gå. Anne vil i denne forbindelse vise en række videoklip og herigennem demonstrere sit arbejde med disse sårbare forældre.

Kursets indhold

På kursusdagen vil Susan og Anne beskrive vigtige neuroaffektive grundbegreber og illustrere hvordan Theraplay kan anvendes til sårbare forældre. Gennem en vekselvirkning mellem teori og videoklip af konkrete interventionsforløb vil de give et indblik i, hvordan denne indfaldsvinkel kan omsættes til praksis med sårbare forældre. På kursusdagen vil der tages udgangspunkt i svært traumatiserede forældre, som har svært ved at indgå i dialogbaserede terapiformer. Vi vil se på vigtigheden af at finde deres nærmeste udviklingszone, og de ressourcer man kan tage udgangspunkt i gennem et Theraplay forløb. Vi vil også se på, hvilken effekt det har på børnene.

Udgangspunktet for kursusdagen er at man igennem en kompetent terapeut og en omsorgsfuld intervention kan synkronisere sig med forælderen på en måde som er udviklingsstøttende og herigennem skabe følelsesmæssig udvikling og psykisk resiliens.

Dagen vil veksle mellem teorioplæg, fælles refleksion, øvelser og videoklip af arbejdet med forældrene.

Kurset sætter særlig fokus på

 • Hvordan man gennem Theraplay kan udvikle kontaktfærdigheder hos svært tilknytningsforstyrrede voksne
 • Viden om ”sproget før sproget” og vigtigheden heraf
 • Inspiration til ”ikke-sproglig” intervention med voksne
 • Hvordan små lege og aktiviteter kan øge muligheden for helende kontaktøjeblikke
 • Hvordan man gennem en struktureret metode og her-og-nu oplevelse kan styrke følelsesmæssig regulering
 • Indblik i Theraplay i forhold til voksne.
 • Nye muligheder i interventioner, hvor sproget ikke kan skabe forandringer.

Programpunkter:

 • Beskrive hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi kan omsættes til praksis med ekstremt sårbare voksne gennem konkrete videoforløb.
 • Give indblik i intervention med Theraplay i forhold til ekstremt sårbare forældre.
 • Pege på nye muligheder i interventionsarbejdet med forældre, hvor sproget ikke umiddelbart rækker til at skabe forandringer.

Udbytte

 • At få konkrete metoder til at møde forældre, som har behov for støtte til arousal- og affektregulering og evnen til at kunne samregulere sig med deres børn
 • At blive bedre til at støtte sårbare forældre gennem etablering af en tryg ramme og ved at synkronisere sig med dem og derefter støtte synkroniseringsprocessen mellem dem og deres børn
 • At integrere neuroaffektiv udviklingspsykologi med Theraplay i interventionen med ekstremt sårbare forældre.

Om underviserne

Anne Larsen
Anne er familieterapeut, socialpædagog og internationalt certificeret Theraplay behandler. Hun er certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuropædagogisk supervisor. Anne har mange års erfaring i arbejdet med sårbare børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Hun har i en lang årrække arbejdet med familieterapi og anbragte børn og plejefamilier. Hun har i dag selvstændig praksis med bl.a. familiebehandlings- og theraplayforløb og arbejder desuden som superviser og underviser bl.a. på Theraplay uddannelsen, NUSSA og Forældre på alle strenge.

Susan Hart
Susan er cand. psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi som også er oversat til andre sprog. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fuldekursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tilmeldingsformular

Udviklingsmuligheder for udsatte og sårbare forældre // 2. december 2019
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 2. december 2019 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top