skip to Main Content

Gratis fyraftensmøde om Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille // 11. september 2019

”Forældre på alle strenges vekslen mellem teori, lege, fokus på forældre og fokus på barnet giver mulighed for gode gruppeprocesser og et udviklende miljø for forældrene. Filmklippene er gode og brugbare i forhold til at forstå børns følelsesmæssige udvikling. Filmklippene er genkendelige og giver mening for forældrene, og den brugbare manual giver mulighed for fleksibel brug.”
Hanne Hovgaard og Glennie Steenberg, Familieterapeuter, Familiehus, Assens Kommune

Megen forskning viser, at børns sociale og personlighedsmæssige udvikling primært er grundlagt indenfor de første par leveår, og forældrene som barnet bor hos, har en særlig betydning for denne udvikling. Hvis barnet af mange forskellige årsager ikke har modtaget tilstrækkelig stimulation vil det senere hen kræve en målrettet indsats, uanset biologisk alder. For at styrke forældres og fagpersoners kompetencer, har vi udviklet Forældre på alle strenge – få musikken til at spille. Det er et struktureret udviklingsbaseret voksengruppetræningsprogram, der kan træne forældres kompetencer til at støtte barnets følelses- og personlighedsmæssige udvikling. Derudover kan programmet også anvendes til fagpersoner, som arbejder med børn, unge og voksne, til at forstå symptomer og adfærd ud fra nærmeste emotionelle udviklingszone, og derigennem støtte barnet/personen på en hensigtsmæssig udviklingsfremmede måde. Programmet kan således anvendes både til forældre med børn i alderen 0-10-årige, og som et pædagogisk kvalificerende program i arbejdet med sårbare unge- og voksne, fx forældre, børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne osv.

Susan Hart vil bl.a. fortælle om sammenhængen mellem mentaliseringsevne og samspil. Anne Larsen og Annie Jakobsen vil gennem træningsprogrammet Forældre på alle strenge – få musikken til at spille demonstrere, hvordan man konkret arbejder med forældres eller fagpersoners mentaliseringsevne og de relationelle kompetencer, der har betydning for et andet menneskes personlighedsudvikling. Træningsprogrammet er struktureret i tolv ”strenge” og består af danske filmklip, dansk tekst og legebaserede øvelser og aktiviteter, der taler til forældrenes eller fagpersonernes følelser, og af oplæg til refleksioner, der taler til forståelse. Programmet følger de naturlige personlighedsudviklende processer ’streng’ for ’streng’ med en anvendelig systematik til at kunne forstå sammenhængen mellem tilknytning, interaktion og personligheds- og social udvikling. Anne og Annie vil vise trænermanualen og forældrebogen, og der bliver mulighed for at spørge ind til programmet.

Du kan læse mere om Forældre på alle strenge – få musikken til at spille og oplæringsforløbet i her: www.forældrestrenge.dk

Citater fra deltagere, som anvender Forældre på alle strenge – få musikken til at spille:

“Oplæringskurset i Forældre på alle strenge har bidraget med et konkret redskab til at arbejde med udsatte forældre, hvor det er vanskeligt at skabe udvikling gennem en sproglig tilgang. Forældretræningsprogrammet giver mange muligheder for justeringer og variationer i forhold til forældrenes forskellighed. Tak for et godt forløb!”
Amalie Dybeck Sørensen, Psykolog

“ Vi har undervist fosterforældre med stor succes ud fra Forældre på alle strenge – det er et godt redskab. En fostermor fik tårer i øjnene og sagde: “Bare jeg havde vidst alt dette før jeg fik mit fosterbarn.” For mig som familierådgiver er det blevet nemmere, at gå på hjemmebesøg og skabe en fælles forståelse.”
Minna Poulsen, Familierådgiver Færøerne

”Et bemærkelsesværdigt og særdeles nyttigt redskab i træningen af forældre. De tilknyttede film, aktiviteter, teori og hjemmeopgaver til hver enkelt ”streng” giver en god struktur og skabelon i træningen. En stor hjælp for os der står for træningen af forældre, og meget anvendeligt i træningen af fosterforældre og pædagoger.”
Aase Grønbæk, Leder i center for Børn og Familier, Morsø Kommune

”Forældre på alle strenge har bekræftet os i, at der i forhold til vores plejebørn er en kæmpe mulighed for at flytte “bjerge” hvis man er åben for at spille på alle strenge. Programmet har givet os mere indsigt og sikkerhed i at det daglige arbejde med vores plejebørn har effekt. Vi er blevet mere kreative, men bestemt også meget mere opmærksomme.”
Annette & Torben, Plejeforældre

Dato

Den 11. september 2019 fra 17.00 – 19.00.

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Fyraftensmødet er gratis

PDF

Back To Top