skip to Main Content

2-dags kursus med Dan Hughes – Familieterapi i forhold til børn med utrygge tilknytningsmønstre og traumer // 28. – 29. maj 2018

Det er en stor glæde, at kunne præsentere den amerikanske psykolog og familieterapeut Dan Hughes, der har udviklet den familieterapeutiske metode Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). Dan underviser mange steder i verdenen og er et velkendt navn på Theraplay instituttet i Chicago, da han bl.a. ud fra Theraplay har tilført fortællinger/narrativer, som støtte til en udviklende dialog mellem forældre og barn. Dette betyder, at mange DDP terapeuter har taget introduktionskurset i Theraplay og mange Theraplay terapeuter rundt omkring i verdenen har taget introtræningen i DDP.

Undervisningen foregår på letforståeligt engelsk og Susan Hart vil være til stede og være behjælpelig med at oversætte om nødvendigt.

Hvad er Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)?

DDP er en psykoterapeutisk interventionsmetode i forhold til familier med børn, der har oplevet overgreb og omsorgssvigt og som har vanskeligheder, der er relateret til tilknytning og trauma. DDP bygger på at skabe et legende empatisk rum, hvor man som terapeut tilpasser sig barnets subjektive oplevelser og reflekterer dette tilbage til barnet, fx ved hjælp af øjenkontakt, ansigtsudtryk, gestik, bevægelser, stemmetone, timing og berøring. Herigennem skabes der en følelse af fællesskab, som støtter barnets udvikling af selvregulering. Derudover skabes der i det terapeutiske rum nye, alternative og konstruktive fortællinger sammen med og om barnet.

Kursusdagens indhold

På kursusdagene vil Dan Hughes præsentere vigtigheden af tryg tilknytning og intersubjektivitet omkring barnets følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige udvikling. Han vil ligeledes vise, hvordan man kan bringe tryg tilknytning og intersubjektivitet i fokus, og derved støtte barnet i at overvinde traumatiske oplevelser. Hans fokus er, at man ved at udvikle barnets tillid til trygge voksne kan støtte barnets kompetence til følelsesmæssig regulering og mentalisering, og sammen med barnet skabe sammenhængende narrativer og fortællinger, som er psykisk helende. På kursusdagene vil han præsentere principper for familie- og individuel terapi ved bl.a. at vise videoer af egne interventioner.

Kursusdagen har særlig fokus på

 • Tilknytningstryghed og intersubjektivitet
 • Udviklingstraumer og desorganiseret tilknytning
 • Principper for interventioner
 • PACE (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy)
 • Børn som omsorgsgivere og unge med udviklingstraumer
 • Familieterapi for unge med udviklingstraumer
 • Nonverbal/verbal kommunikation
 • Om at udvikle ny mening og nye historier

Udbytte

 • Forståelse af psykologisk tryghed og neurologisk udvikling i barndommen.
 • Hvordan overgreb og omsorgssvigt kan skabe utrygge og desorganiserede tilknytningsmønstre, som hindrer normal udvikling.
 • Specifikke terapeutiske strategier og omsorgsprincipper, som kan styrke udvikling af et trygt tilknytningsmønster.

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår gennem præsentation, videooptagelser, som inkluderer terapeutiske sessioner, mulige rollespil, spørgsmål og svar.

Målgruppe

Kursusdagene henvender sig bl.a. til familieterapeuter, psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og andre fagfolk, der arbejder med forældre og børn.

Om underviseren

Dan Hughes, Ph.D. er klinisk psykolog og har grundlagt og udviklet Dyadic Developmental Psychotherapy. Han har afholdt mange seminarer og workshops, og har holdt foredrag over det meste af USA, Europa, Canada og Australien. Han er ligeledes optaget af at certificere terapeuter i DDP, og udføre supervision til behandlingssteder og til professionelle. Dan Hughes er forfatter til mange bøger og artikler, bl.a. Building the bonds of attachment (3rd Ed.) 2017, Attachment-focused family therapy workbook (2011) and The neurobiology of attachment-focused therapy (2016).

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 28. – 29. maj 2018 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top