skip to Main Content

Kursusdag med Naomi Halpern om komplekse traumer // 16. maj 2018

Hvad er sammenhængen mellem eventyret om Snehvide og de syv små dværge og kompleks traume?

Post traumatisk stress syndrom og borderline forstyrrelser er diagnoser som er på flere og flere fagpersoners læber. Efter Vietnamkrigen i 1970’erne kom der øget fokus på traumer efter de mange hjemvendte krigsveteraner. Gennem forskning i neurovidenskab, kom der en øget forståelse for, hvordan alvorlige traumatiske oplevelser har betydning for udvikling af forskellige former for psykiske lidelser. Man fandt sammenhængen mellem neurale kredsløb og neurokemi og hvordan psyken reagerer på og bearbejder livstruende hændelser.

Vi har i Docenten inviteret den australske psykoterapeut Naomi Halpern til at afholde en kursusdag om kompleksiteten i interventionen.

Naomi vil på denne kursusdag tage udgangspunkt i eventyret om Snehvide og de syv små dværge, som en metafor til at forklare kompleksiteten i konsekvensen af alvorlige traumer, og hvordan man hensigtsmæssigt kan indgå i en intervention.

Om kursusdagen

Hvis Snehvide præsenterede sin livshistorie for en psykiater, fx mordforsøg, talende dyr, hviskende træer og syv dværge, ville hun sandsynligvis få diagnosen: svær personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. I slutningen af det 19. århundrede identificerede den franske neurolog, psykiater og filosof Pierre Janet sammenhængen mellem dissociative fænomener som et psykologisk forsvar mod traumatiske oplevelser. Igennem den nyere neurovidenskab og gennem en øget teoretisk forståelse af konsekvensen af alvorlige traumer, vil man nok, hvis Snehvide var vores klient i dag, blive nysgerrige på Snehvides livshistorie, fremfor hvad der er galt med hende. Ved at spørge hende omhyggeligt, følsomt og respektfuldt, vil hendes historie afsløre alvorlig og kompleks traume; tabet af hendes biologiske mor ved fødslen, tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssig omsorgssvigt og familievold.

Kursusdagens indhold

Naomi Halpern vil på kursusdagen fokusere på, hvordan psykoterapeutens evne til at skabe en alliance med sin klient igennem en relationsopbygning, er nødvendig for, at støtte klienten i en personlighedsopbygning og overvindelse af alvorlige traumer. Hun vil gennem cases beskrive, hvor vanskeligt det er, at skabe terapeutisk alliance med en stærkt traumatiseret klient, da relationsopbygningen er kompliceret af klientens tidligere erfaringer med svigt, dårlige relationserfaringer, konfliktfyldt adfærd osv.

Ved at benytte eventyret om Snehvide som en metafor, giver Naomi praktiske strategier til behandling af kompleks traume. Karaktererne i historien vil give en begrebsmæssig ramme, som er relevant i forhold til at forstå traumesymptomer og adfærden der relaterer sig til traumet. Ved at forfølge de fire overlevelsesresponser: kamp, flugt, freeze og underkastelse, vil der være særlig fokus på, hvordan man støtter klientens færdigheder i at skabe tryghed og selvreguleringskompetence. Deltagerne vil lære strategier til at hjælpe klienten med at bearbejde og integrere traumatisk materiale og smertefulde følelser som fx skam, vrede og sorg.

Kursusdagen har særlig fokus på

  • Identificere traumerelaterede symptomer og adfærd
  • Strategier til at støtte stabilisering og affektreguleringsfærdigheder
  • Intervenere inden for ”tolerancevinduet” med følelser, som fx skam, raseri og sorg
  • Hvordan traumedynamikker genspilles både i klientens liv og i den psykoterapeutiske relation

Udbytte

  • At få kendskab til betydningen af den terapeutiske alliance
  • At kunne navigere ud fra Karpman’s dramatrekant (Krænker, offer, hjælper dynamik) og kende dens betydning i interventionen
  • At kunne intervenere indenfor ”tolerancevinduet”
  • At lære om strategier til at støtte klienten med at bearbejde og integrere traumatisk materiale og smertefulde følelser

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår gennem præsentation, casepræsentation, spørgsmål og svar.

Målgruppe

Kursusdagen henvender sig bl.a. til familieterapeuter, psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og andre fagfolk, der arbejder med mennesker, som har været udsat for komplekse traumer.

Om underviseren

Naomi Halpern er CQSW (Certificate of Qualification in Social Work) og har en universitetsgrad i Human Rights. Hun bor i Melbourne, Australien, og er direktør for Delphi Training and Consulting. Hun tog sin basisuddannelse i England, og fortsatte sine studier på Curtin University i Australien. Tidligt i sin karriere arbejdede Naomi med akutanbragte børn, hjemløse unge og dømte lovovertrædere. I dag arbejder hun som psykoterapeut med fokus på posttraumatisk stress syndrom og bordeline forstyrrelser. Hun giver supervision og arrangerer træningskurser til en bred vifte af organisationer, herunder til statslige myndigheder, advokatfirmaer, krisecentre og FN. Hun er co-forfatter til flere artikler om traumer og blev i 2017 hædret af “Fellow of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation”.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fuldekursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 16. maj 2018 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

Er du tilmeldt Temadag om selvskade – Når smerte gør godt D. 15. maj 2018 og ønsker at deltage i kursusdag med Naomi Halpern om komplekse traumer ydes der 10% rabat på kursusdagen (ikke på Temadagen).

PDF

Back To Top