skip to Main Content

Theraplay – nye og effektive veje i de mest sårbare relationer // 27. september 2017

På denne kursusdag vil de to psykologer Annie Jakobsen og Charlotte Hagmund- Hansen give en levende introduktion til Theraplay. Disse to psykologer var blandt de allerførste i Danmark til at certificere sig til Theraplay terapeuter, supervisorer og undervisere på uddannelsen. Begge afholder workshops og kursusdage rundt om i Danmark.

Hvad er Theraplay?

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og forældrene som et mål i sig selv og som grobunden for en aktiv, følelsesmæssig forbindelse. Theraplay er primært rettet mod børn i 1 – 12 års alderen, men anvendes også i forhold til teenagere og deres forældre. Metoden bliver brugt til børn med følelsesmæssige, sociale, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder, og målet er at udvikle og styrke tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge i skole og fritid, samt udvikling og styrkelse af relationen mellem forældre og barn.

Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til terapeutisk eller pædagogisk praksis via Theraplay

Theraplay viser, hvordan man kan indgå i kontakt og skabe forbindelse til børn, hvis følelsesmæssige udvikling er forstyrret. Metoden har udgangspunkt i tilknytningsteorien og er sidenhen, her i Danmark, blevet forfinet og nuanceret med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Theraplay har fokus på at stimulere og udfolde de dybereliggende lag af personligheden igennem intensive sociale interaktioner mellem børn og voksne. Sårbare børn har brug for kontakt- og relationsskabende initiativer, og det er de voksnes opgave at skabe og vedligeholde disse initiativer. Glæden og legen kan blive den ”lim”, der knytter bånd og følelsesmæssige fællesskaber mellem voksne og børn.

Kursusdagens indhold

Udgangspunktet for denne kursusdag er en inspiration til en systematisk metode, der kan støtte fagpersoner, uanset om man er familiebehandler, lærer, pædagoger, psykolog osv., til at arbejde med familier med børn, der har følelsesmæssige vanskeligheder.

På kursusdagen vil de to psykologer Charlotte Hagmund-Hansen og Annie Jakobsen igennem øvelser og videoklip vise, hvordan Theraplay® forløb foregår for børn i forskellige aldre. De vil præsentere metoden, dens opbygning og de mangeartede kontekster, hvor metoden kan anvendes. Annie vil på kursusdagen fokusere på forældre og familier, mens Charlotte vil fokusere på pædagoger og lærere som de centrale tilknytningsfigurer.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

  • Hvordan man gennem Theraplay kan udvikle kontaktfærdigheder hos svært tilknytningsforstyrrede børn
  • Hvorfor tydelige og kærlige voksne er vigtige for børns udvikling
  • Hvordan børn udvikler sig følelsesmæssigt gennem den respons, de får i de betydningsbærende relationer
  • Hvordan små lege og aktiviteter kan øge barnets mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke
  • Hvordan særligt sårbare og udsatte børns primære voksne – (pleje)forældre, pædagoger og lærere – spiller en aktiv rolle i den terapeutiske eller pædagogiske praksis

Dagens programpunkter

  • Vejen fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til praksis gennem Theraplay
  • Introduktion til Theraplay og gennemgang af de fire dimensioner: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring
  • Aktiviteter med fokus på kontakt og samspil inden for de fire dimensioner
  • Refleksion og diskussion med henblik på brobygning til egen terapeutisk eller pædagogisk praksis

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og sam¬spil samt fælles refleksion og diskussion.

Deltagelse på denne kursusdag forudsætter, at du er åben overfor at reflektere omkring egen praksis, og at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og øvelser med fokus på kontakt og samspil.

Udbytte

Hvordan man gennem en struktureret metode kan arbejde med børns her-og-nu oplevelse gennem interaktionen, og styrke deres følelsesmæssige regulering.

Hvordan man kan styrke barnets evne til tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil.

Vise hvordan man kan indgå i en behandlingsindsats, der tager højde for barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Undervisere

Annie Jakobsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole på deltid som behandlingsansvarlig psykolog samt privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk, underviser i NUSSA og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen. Annie har sammen med Marie Olsen – Kludt skrevet et kapitel i den nye MIM manual der udkommer i løbet af 2017.

Charlotte Hagmund-hansen
Charlotte er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser og supervisor. Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog med erfaring indenfor behandling af børn og unge på dag- og døgninstitutioner, ambulant familiebehandling for unge med misbrug mv. Charlotte har siden 2005 været psykolog på skole- og behandlingshjemmet Skovgården og arbejder sideløbende som privat praktiser¬ende psykolog med særligt fokus på terapi og supervision af plejefamilier og forskellige faggrupper. Hun har sammen med psykolog Gitte Jørgensen skrevet bogen Børn i gode Hænder om den praktiske forståelse og anvendelse af den neuroaffektive udviklingspsykologi og Theraplay, som den udfolder sig på Skovgården. Charlotte er medforfat¬ter til et kapitel i bogen Neuroaffektiv psykoterapi med børn redigeret af Susan Hart, samt adskillige artikler.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tilmeldingsformular

Theraplay – nye og effektive veje i de mest sårbare relationer // 27. september 2017
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Please wait...
kursus-20170927

Dato

Den 27. september 2017 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top