skip to Main Content

Theraplay-perspektivet: At støtte børns udviklingsprocesser // 30. november 2016

Kursusdag med den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä, som bragte Theraplay til Danmark

Som enhver ved er leg godt og sundt. Hvad ville der ske, hvis der ikke er leg og ingen plads til leg? Hvad kan man gøre for at hjælpe et barn, når det er ulykkeligt, hyperaktivt, aggressivt eller på anden måde ikke er i stand til at selvregulere sig? Hvordan kan man hjælpe en forælder eller en (førskole) lærer i deres arbejde med børn, der har svært ved at indgå i sociale relationer?

Jukka Mäkelä er et kendt navn her i Danmark i forbindelse med introduktionen af Theraplay. Nu er han tilbage i Danmark, og vil på kursusdagen vise, hvordan voksenstyrede, strukturerede, interaktive leg med børn, kan forstærke det enkelte barns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Mäkeläs indlæg vil foregå på et let forståeligt engelsk.

Hvorfor Theraplay?

Theraplay er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et fællesskab. Igennem leg støttes barnet til at indgå i kontakt og skabe forbindelser med andre, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer. Når et barn beriges med disse erfaringer, oplever det sig mere socialt kompetent og er derved mere parat til at lære.

Kursusdagen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med alle typer børn og unge. Således retter kursusdagen sig både mod børn indenfor almenområdet og i forhold til børn og unge med personlighedsmæssige og sociale vanskeligheder.

Kursusdagens indhold

På denne kursusdag vil Jukka Mäkelä gøre det muligt at skabe en forståelse for det bio- psyko-sociale fundament for børns og forældres adfærd, og mulighed for at støtte deres kompetence. Jukka Mäkelä er både børnepsykiater og Theraplay-terapeut og han vil vise, hvordan interaktiv leg kan anvendes til at understøtte sund udvikling.

Der vil på dagen tilbydes følgende:

  • Vise hvordan Theraplay kan involvere både forældre og børn
  • Demonstrere hvordan Theraplay kan benyttes som en aktiv, intensiv interaktion, som giver barnet mulighed for at overvinde følelsesmæssige vanskeligheder
  • Vise hvordan man kan benytte tumleleg og glædesfyldte samspil som følelsesmæssig udvikling
  • Vise hvordan man kan arbejde med børn og unges evne til selvregulering

Undervisningsformen veksler mellem teori, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og fælles refleksion og diskussion.

Dagens programpunkter:

  • Let forståelig teori om hvordan man kan forstå børn med særlige personlighedsmæssige udfordringer
  • Konkrete og anvendelige måder til, hvordan man gennem leg, kan støtte børn og unges evne til selvregulering
  • Refleksion over hvordan dette udgangspunkt kan omsættes til egen praksis

Kursusdagens udbytte:

  • Forslag til hvad man kan gøre for at hjælpe et barn, når det er ulykkeligt, hyperaktivt, aggressivt eller på anden måde ikke er i stand til at selvregulere sig
  • Hvordan man støtter forældre eller (førskole) lærere i deres arbejde med børn, der har svært ved at indgå i sociale relationer
  • Forslag til at skabe essentielle mødeøjeblikke med børn, som ellers normalt undgår kontakt

Om underviseren

Jukka Mäkelä
Jukka er finsk børnepsykiater og er trænet som børne-psykoterapeut ud fra traditionen fra Tavistock Clinic i London. Han har været medskaber af en dynamisk forældre-barn model. Han har været i Chicago og har uddannet sig og været med til at videreudvikle Theraplay. I øjeblikket arbejder han som konsulent for den Finske Sundheds- og Socialstyrelse i forhold til at støtte tidlig indsats omkring udsatte børn.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 30. november 2016 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.250 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top