skip to Main Content

Børn i gode hænder – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis // 7. september 2016

Hvordan arbejdes der med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis?

De to psykologer Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund Hansen, forfatterne bag bogen ”Børn i gode hænder”, beskriver på denne kursusdag deres praksiserfaring med at kombinere neuroaffektiv udviklingspsykologi med Theraplay som metode med involvering af pædagoger, psykologer og lærere. De er begge ansat på Skovgården, et skole-og behandlingshjem for børn med tilknytnings-og relationsforstyrrelser. Dagen tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen, hvor tilpasse udfordringer, leg og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning til børnene, er i centrum.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil der gives et indblik i, hvordan teori og praksis på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården går hånd i hånd. Samtidig vil de illustrere, hvordan Theraplay bliver anvendt pædagogisk såvel som terapeutisk.

På Skovgården oplever man ofte, at børnene udfordrer de voksne. Kursusdagen fokuserer på, hvordan man holder ”tungen lige i munden” i kontakten med børn, som på alle måder udfordrer de voksne, fx når de stikker af, slår og bider eller lukker verden ude.

Der vil på dagen tilbydes følgende:

 • Hvordan der kan skabes betingelser for at bringe svært følelsesmæssige børn i udvikling.
 • Hvordan dimensionerne fra Theraplay kan bringes i spil i en behandlingsmæssig kontekst.
 • Hvordan den teoretiske forståelsesramme kan belyse børnenes udviklingsmæssige niveau.
 • Gennemgang af hvilke aspekter ved leg, der er vigtige i forhold til principperne fra Theraplay.
 • Drøftelse af hvad der kræves af den professionelle voksne i form af fx selvregulering, fleksibilitet, og legeevne, for at børn kan udvikle sig og trives.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori, videoklip, praksiseksempler samt Theraplaylege.

Kursusdagen sætter særlig fokus på:

 • Arbejdet med børn, der tidligt i deres liv ikke har fået tilstrækkelig omsorg eller stimulering.
 • Børn som ikke mærker egen krop, de går fx rundt i t-shirt om vinteren, registrerer ikke smerte, fornemmer ikke sult/ mæthed og som frygtløst kan kaste sig ud i farefulde eksperimenter.
 • Børn som nemt går i affekt og ikke selv kan regulere sig ud af tilstanden.
 • Børn som virker upåvirkede af andres følelsesmæssige reaktioner.
 • Børn som ikke kan indgå i leg med andre og som altid giver andre skylden, hvis noget går galt.
 • Børn der misforstås, fordi de har et stort ordforråd, og som ikke profiterer af samtaler.

Dagens programpunkter:

 • Kort teoretisk gennemgang af nøglebegreber fra den neuroaffektive udviklingspsykologi
 • Beskrivelser af hvordan Skovgården arbejder med at omsætte teori til praksis for at imødekomme børnenes vanskeligheder
 • Illustration af Theraplaylege, som kan anvendes pædagogisk såvel som terapeutisk

Kursusdagens udbytte:

 • Metoder til at skabe essentielle mødeøjeblikke med børn, som ellers normalt undgår kontakt.
 • Opmærksomhed på egen evne til selvregulering.
 • Praktiske metoder til at skabe makroregulering som forudsætning for mikroregulering.
 • Måder at sammenflette teori og praksis.

Om underviserne

Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund-Hansen er begge psykologer og ansat på Skole- og behandlingshjemmet Skovgåden. De er begge internationalt certificerede Theraplay-terapeuter og har mangeårig erfaring med børneterapi, supervision, undervisning og tilrettelæggelse af behandlingsmiljø. De er forfatterne til bogen ”Børn i gode hænder”, samt til en række artikler i diverse fagblade.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

7. september fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top