skip to Main Content

Neuro-sekventiel forståelse og praksis // 24. november 2015

På denne kursusdag vil psykolog Jesper Birck introducere Bruce D. Perrys neuro-sekventielle forståelse, også kaldet Neuro-sequential Model of Therapeutics (NMT), som en metode til at foretage vurdering af hvilken intervention og hvilke udviklingsprocesser, der kan støtte børn og unges personlighedsudvikling ud fra den nærmeste udviklingszone og ud fra princippet ”What works for whom”. Der bliver et tiltagende behov for vurderingsmetoder, der kan anvise hvilken indsats der skal til, for præcist at kunne understøtte en udviklingsproces hos det enkelte individ. Psykolog Jesper Birck, der er certificeret i NMT og en del af supervisor uddannelsen, vil præsentere vurderingsmetoden og teorien der ligger til grund for NMT, og vise, hvordan metoden kan anvendes i praksis.

Hvad er Neuro-sequential Model of Therapeutics (NMT)?

Gennem mange år har børnepsykiateren Bruce Perry været i gang med at udvikle en vurderingsmetode, som han kalder The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT). Vurderingsmetoden kan bruges til tilrettelæggelse og opfølgning af intervention, som undersøger hvor barnet eller den unge har sine ressourcer og vanskeligheder ud fra hjernens hierarkiske opbygning, hvor udviklingsniveauerne sekventielt er afhængig af hinanden.

Hvorfor er der behov for nye vurderingsmetoder?

Ved at udvikle vurderingsmetoder, der bygger bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teoridannelser, kan vi forstå såvel børns som voksnes udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre målrettede behandlings- og interventionstiltag. Indtil videre har det hovedsageligt været psykiatriens kategorialdiagnosesystem (DSM og ICD) som har dannet grundlag for symptombeskrivelser af psykiske ubalancer. Der er et tiltagende behov for at kunne tilrettelægge og målrette interventioner specifikt til et individs ressourcer og problematikker for at sikre bedst mulig udvikling og udbytte af interventioner og foranstaltninger. På denne kursusdag vil Jesper gennem NMT komme med et bud på en vurderingsmetode, der sigter mod bedst mulig udvikling og udbytte af interventioner og foranstaltninger.

Kursusdagenes indhold

På kursusdagen vil Jesper gennem den neuro-sekventielle forståelse introducere måder at analysere og vurdere personlighedsmæssige kompetencer og ubalancer, hvilke kompetencer, der skal opbygges og hvilke interventioner der skal iværksættes, for at opbygge kompetencerne. Han vil give eksempler på, hvordan vurderingsmetoden bliver brugt i praksis både i forhold til at tilrettelægge og foretage en opfølgning på en interventionsplan og til at forstå psykiske ubalancer ud fra en neuro-sekventiel udviklingsforståelse. Jesper vil ligeledes perspektivere NMT i forhold til neuroaffektiv udviklingspsykologi og diskutere ligheder og forskelle mellem neuroaffektiv- og neuro-sekventiel teori og praksis.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

Kort gennemgang af Neuro-sekventiel teori. Eksempler på praksisbegreber. Kort forklaring på The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT). Case eksempel på NMT vurdering og behandling. Beskrivelse af en metode, der kan give en systematisk vurdering af, hvilken tilgang der er behov for i forhold til at udvikle psykisk resiliens og personlighedsudvikling på forskellige neurale niveauer.

Dagens programpunkter

Centrale begreber i Neuro-sekventiel teori og dens praksisforståelse. Kort gennemgang af NMT. Eksempler på tilrettelæggelse af interventioner på baggrund af NMT. Forskelle og ligheder mellem NMT og de NeuroAffektive Kompasser, og hvilken betydning disse forskelle/ligheder har i forhold til tilrettelæggelse af interventioner.

Udbytte

Kurset giver mulighed for at få et indblik i Bruce Perrys neuro-sekventielle forståelse gennem praksis og med brug af mange eksempler. Dagen giver et indblik i en vurderingsmetode ud fra neuro-sekventiel model, der kan bruges til tilrettelæggelse og opfølgning af intervention. Fokus på muligheden af at bruge et neuro-sekventielt perspektiv til at tilrettelægge en intervention rettet mod nærmeste udviklingszone både i forhold til børn, unge og voksne ud fra ”What Works for Whom”. NMT i forhold til andre vurderingsmetoder, fx Emotional Development Scale®.

Om underviseren

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., arbejder til dagligt med udredning og intervention rettet mod børn og unge med udviklingstraumer. Desuden superviserer han institutioner, plejefamilier og familiecentre, ligesom han holder tema/undervisningsdage om den neuroaffektive- og neuro-sekventielle tilgang, særligt i forhold til traumatologi i et udviklingsperspektiv. Han har tidligere arbejdet som psykologfaglig leder og psykolog ved PPR og Børne- og familierådgivning, været krisepsykolog samt undervist på Aarhus og Aalborg Universitet.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr. Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

24. november 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top