skip to Main Content

Konference om Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med voksne // 8. – 9. juni 2015

Det er med stor fornøjelse, at vi præsenterer fire af verdens bedste psykoterapeuter på denne to-dags konference omkring de nonspecifikke faktorer i den behandlingsmæssige eller terapeutiske relation.
 Hver af de fire psykoterapeuter bringer et langt livs terapeutisk erfaring til disse to dage, hvor de hver især vil vise og diskutere en videoterapi.

Beskrivelse

Psykiater Finn Skårderud fra Norge præsenterer sin mentaliseringsbaserede behandling; chefpsykolog Lars Sørensen fra Danmark vil vise sit arbejde med integrativ psykoterapi; Helen Kennerley fra UK præsenterer kognitiv terapi, og Ilan Kutz fra Israel vil vise sit arbejde med delfin-assisteret terapi.

Disse fire oplægsholdere vil bringe deres omfattende ekspertise til en fælles udforskning af de ligheder man finder i højt kvalificerede psykoterapeuters terapeutiske arbejde.
Forskning har vist, at nonspecifikke faktorer såsom relation og personlighed har en langt stærkere korrelation til behandlingsmæssigt resultat end metode. Målet med denne konference er derfor at udforske de væsentlige nonspecifikke faktorer i psykoterapi på tværs af de anvendte metoder og udpege mødeøjeblikke og forandringsøjeblikke i de viste terapiklip.

De to grundlæggende hypoteser som vi vil udforske i diskussionerne, er:

  1. Dygtige psykoterapeuter gør meget af det samme, men beskriver det forskelligt alt afhængig af deres metodiske indfaldsvinkel.
  2. Psykologisk heling skabes i en relation.

I løbet af disse to dage vil hver af disse fire psykoterapeuter som nævnt vise et videoklip af en case
 og præsentere deres egen forståelse af den. Hver præsentation efterfølges af en dialog mellem de fire, hvor der vil fokuseres på ligheder i deres terapeutiske interaktioner og på de punkter i videoen, hvor de ser centrale mødeøjeblikke og forandringsøjeblikke.

For at danne en fælles ramme til drøftelserne om disse spørgsmål vil Marianne Bentzen og Susan Hart kort indlede hver præsentation med en del af deres neuroaffektive personlighedsmodel, som giver et hurtigt overblik over erfaringsmæssige tilstande, selvregulering og interaktion på det autonomt-sansende, det limbisk-emotionelle og det præfrontalt- mentaliserende niveau.
Marianne og Susan er også konferencens værter og ordstyrere.

Ilan Kutz
Dr. Ilan Kutz er psykiater og psykoterapeut i privat praksis. Han er desuden ansat på psykiatrisk afdeling på Tel Aviv University, og forestod indtil for nylig de psykiatriske behandlingstilbud på Meir General Hospital, hvor han var direktør for Traume Centeret.

Lars Sørensen
Lars Sørensen er psykolog og har siden 1979 været chefpsykolog på Psykologisk Afdeling på Psykiatrisk Hospital i Nykøbing Sj. Samtidig har han været træner på flere psykoterapeutiske uddannelser med en gestaltterapeutisk-, kropsbaseret og/eller eksistentiel orientering.

Helen Kennerley
Dr. Helen Kennerley er klinisk psykolog og arbejder for Oxford Health NHS Foundation Trust og er Senior Associate Tutor på Oxford University. Hun har specialiseret sig i arbejdet med klienter, som har været udsat for alvorlige barndomstraumer og omsorgssvigt.

Finn Skårderud
Finn Skårderud er psykiater, forfatter og professor, ekspert i spiseforstyrrelser og direktør for Institut for Spiseforstyrrelser. Desuden har han privat psykoterapeutisk praksis i Oslo, og arbejder med topatleter for den norske Olympiske Komité. Han er tilknyttet Universitetet i Oslo som adjungerende professor i specialundervisning.

Marianne Bentzen
Psykoterapeut MPF med speciale i den neuroaffektive tilgang ud fra udviklingspsykologi, somatisk psykoterapi, spirituelle processer i psykoterapi og gruppers modningsprocesser. Marianne udvikler og underviser i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi, i samarbejde med Susan Hart.

Susan Hart
Klinisk psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Med baggrund i familiebehandling og børnepsykiatri arbejder Susan som selvstændig psykolog. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed formidler hun både i Danmark og internationalt den neuroaffektive tænkning.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår.
 Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.
 Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 8.- 9. juni 2015 fra kl. 9.30 – 16.30.
(Morgenmad kl. 9.00 – 9.30)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top