skip to Main Content

Minding the Baby – En metode til at arbejde i hjemmet med udvikling af forældres mentaliseringskompetencer // 28. april 2015

En struktureret og intensiv metode til at arbejde i hjemmet hos førstegangsfødende unge mødre og deres familie med udvikling af mentaliseringskompetencer – 28. april 2015

I forbindelse med den store konference om familieterapi d. 29. og 
30. april, har vi den store glæde, at præsentere Lois Sadler og Nancy Close, på en kursusdag om Minding the Baby. Undervisningen foregår på letforståeligt engelsk, men Susan Hart vil være til stede for at afhjælpe eventuelle sproglige forviklinger. Metoden er beskrevet i et kapitel i Neuroaffektiv psykoterapi med børn redigeret af Susan Hart.

Hvad er Minding the baby?

Minding the Baby er et af de første gennemarbejdede, validerede og strukturerede behandlingstiltag i USA, der bygger på udvikling af forældres mentaliseringsevne. Interventionen starter i løbet af graviditeten og varer indtil barnets 2 års fødselsdag.

Metoden er et præventivt fællesfagligt relationsbaseret ”hjemme-hos” program, som blev etableret for at hjælpe unge mødre til at fastholde barnet i deres bevidsthed, det vil sige evnen til at kunne skelne mellem egne og barnets behov og ikke tabe barnet af syne.

Udviklingen af metoden startede i 2002 og er delvist finansieret af Yale University. Den udføres af et tværfagligt team bestående af en sundhedsplejerske og en socialrådgiver begge med diplomuddannelse. Metoden er baseret på en mentaliseringsbaseret tilgang, hvor man arbejder med forælderen og barnet på mange forskellige måder, for at udvikle forældrenes reflekterende kapacitet i stedet for blot at reagere på barnets konkrete handlinger.

Da Minding the Baby vedrører de allermest sårbare familier giver behandlerne mødrene adgang til omfattende støttetilbud, men vigtigst er dog mødrenes oplevelse af at blive set, accepteret, anerkendt og bekræftet af behandlerne og vide, at de er til at stole på.

Tilgangen baserer sig på, at mentaliseringskompetencer udvikles ud
af relationen – der er således tale om
en interpersonel, ikke en pædagogisk proces. Den baserer sig på, at trygheden til at kunne udvikle mentaliseringskompetencerne opstår ud fra behandlernes konkrete støtte, fx til at komme til lægen, ledsage mødrene til aftaler på offentlige kontorer og står i kø sammen. De tager sig af de administrative telefonsamtaler, som mødrene i starten ikke formår
at klare på egen hånd og de lærer fx mødrene at tilberede sunde måltider til sig selv og barnet og at reducere stress fx ved hjælp af yoga-strækøvelser, afspænding osv.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Lois Sadler og
Nancy Close give en introduktion til den grundlæggende struktur omkring metoden og vise teknikkerne i den refleksive forældrefunktionsmodel, som benyttes i Minding the Baby.

Kursusdagen har særlig fokus på

  • Oversigt over Minding the Baby modellen
  • Introduktion til tilknytningsbegrebet og forældres mentaliseringsevne
  • Grundprincipperne i mentaliseringsbaseret forældre-barn intervention
  • Traumatisk stress og kompleks traume: Betydningen af at arbejde med familier for at kunne forhindre effekten af modgang
  • Særlige forhold der gør sig gældende i arbejdet med teenagerforældre
  • Vigtigheden af refleksiv supervision.

Udbytte

Vise vigtigheden af sammenhængen mellem relationsudvikling og udvikling af mentaliseringskompetencer gennem Minding the Baby.

Målgruppe

Minding the Baby er en struktureret familiebehandlingsmetode, hvor bl.a. psykologer, psykiatere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, familieterapeuter, psykoterapeuter og andre fagfolk, kan få inspiration til at benytte en refleksiv tilgang i familiebehandlingsarbejdet med forældre der har komplekse psykiske problemstillinger.

Om underviserne

Lois Sadler er adjungerede professor på Yale University School of Nursing and Yale Child Study Center. Hun praktiserer som pædiatrisk sygeplejerske og underviser på diplomniveau sygeplejersker i familiestudier, børns udvikling og pædiatrisk sundhedsfremme. Hun forsker i udsatte teenagermødre og evaluering af specialiserede støtteprogrammer for teenagerforældre, bl.a. ”Minding the Baby”.
Nancy Close er pædagog og kliniker og har specialiseret sig i vurdering og behandling af børn under fem år. Hun underviser og træner studerende og stipendiatstuderende på Child Study Center, Yale College. Derudover foretager hun udviklingsbaserede vurderinger af småbørn, tilbyder psykodynamisk orienteret psykoterapi med børn og er konsulent på Minding the Baby.

Konferencepakke

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage i denne kursusdag og kursusdagen om COS ydes der 10 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Er du tilmeldt konferencen og ønsker
at deltage både i denne kursusdag, kursusdagen om COS og de to kursusdage om MIM ydes der 20 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår.
 Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.
 Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 28. april 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.250 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top