skip to Main Content

Hvordan vurderes mentaliseringsevne? // 24. marts 2015

Nyere forskning peger på, at forældres mentaliseringsevne har stor betydning for børns følelsesmæssige udvikling og en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med sårbare forældre, og i godkendelse af plejeforældre og adoptivforældre, er der således god grund til at beskæftige sig med forældres og omsorgspersoners mentaliseringsevne for på den måde at få et billede af de relationelle vilkår, barnet vokser under, eller vil vokse op under. ”Mentalisering avler mentalisering” og især i mødet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge er det centralt, at de tilbydes omsorgspersoner som formår at mentalisere.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Anne Blom Corlin vise, hvordan professionelle kan vurdere mentaliseringsevnen hos eksempelvis udsatte forældre, kommende plejeforældre, adoptivforældre m.fl. Vurdering af omsorgspersonens evne til at mentalisere i forhold barnet er på ingen måder simpel eller nemt, da det handler om at observere den måde, omsorgspersonen forstår mentale tilstande på. Indtil nu har en vurdering af mentaliseringsniveauet (også kaldet refleksiv funktion) været ressourcekrævende og har primært været brugt i forskningssammenhænge. Mentaliseringsevnen har været vurderet ud fra et valg mellem to omfattende semistrukturerede interviews, nemlig Adult Attachment Interview (AAI) og Parent Development Interview (PDI). Anne Blom Corlin har udarbejdet et let tilgængeligt interview ud fra AAI og PDI, som gør det muligt at vurdere mentaliseringsevnen i praksis, uanset om man er psykolog, familiebehandler, familieplejekonsulent, socialrådgiver osv.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

At vise, hvordan Refleksiv Funktion Skalaen på baggrund af udvalgte spørgsmål fra AAI og PDI kan bruges og inspirere fx i arbejdet med udsatte forældre og i godkendelsesprocessen af pleje- og adoptivforældre.

Dagens programpunkter

Denne kursusdag vil give en introduktion til undersøgelse af voksnes mentaliseringsevne. Følgende temaer vil blive belyst:

  • Sammenhæng imellem forældres/omsorgspersoners mentaliseringsevne og tilknytning til barnet, samt udviklingen af barnets mentaliseringsevne.
  • Hvilke metoder kan anvendes til at vurdere mentaliseringsniveauet hos voksne?
  • Introduktion til centrale spørgsmål fra AAI & PDI
  • Vurdering af mentaliseringsevnen ud fra AAI og PDI, herunder:
    • Præsentation af den Refleksive Funktionsskala
    • Kendetegn for god versus begrænset mentaliseringsevne hos omsorgspersoner (præsentation af dialog- og vurderingsredskaber)
  • Planlægning af intervention ud fra forældres eller andre omsorgspersoners mentaliseringsniveau
  • Dilemmaer og udforinger ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos forældre og omsorgspersoner

Udbytte

Uddybning af begreberne mentalisering og refleksiv funktion

Forståelse af vigtigheden omkring forældres/omsorgspersoners mentaliseringsevne i forhold til udvikling af en tryg tilknytningsrelation til barnet

Inspiration til hvordan man i praksis vurderer bl.a. sårbare forældres, plejeforældres og adoptivforældres mentaliseringsevne

Om underviserne

Anne Blom Corlin er autoriseret psykolog og tidligere studerende ved Phd. programmet i udviklingspsykologi ved University of California, Davis. Hun har siden 2006 arbejdet som ekstern og selvstændig konsulent i kommuner m.m. i forhold til supervision, undervisning og terapeutiske opgaver indenfor plejefamilieområdet og har bl.a. medvirket til udvikling af kursusmaterialet KRITH. Hun har været ansat i voksenpsykiatrien, senest ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, hvor hun arbejder med voksne med tilknytnings- og choktraumer og kompleks PTSD.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.
Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 24. marts 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top