skip to Main Content
kursus-20171010-2

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart oktober 2017

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold med opstart marts 2018

kursus-20171113-3

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– 13. og 14. november 2017

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold den 5. – 6. marts 2018

kursus-20171128

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab
- 28. – 29. november 2017

På dette 2-dages kursus vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Teorien om den treenige hjerne introduceres, der arbejdes med mentalisering og muligheden for at få dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. De Neuroaffektive Kompasser præsenteres som en personlighedsmodel, der kan afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.

kursus-20180115

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Opstart januar 2018

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

kursus-20180110

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 10. januar 2018

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

kursus-20180301

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
Opstart marts 2018

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

kursus-20180305

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– 5. - 6. marts 2018

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

kursus-20180416

Konference om de tre læringsdomæner i daginstitutioner og skoler – Kognitiv, motorisk og emotionel udvikling
– 16. april 2018

På konferencedagen, med bl.a. Lise Egholm, Connie Nissen og Susan Hart, vil der sættes fokus på den vigtige treenighed i, at lade læring af kognitive, personlighedsmæssige og sansemotorisk kompetencer tage hinanden i hånden. Dagen byder på oplæg der alle handler om, hvordan man igennem en legefyldt indstilling gør det sjovt at lære. I oplæggende gives der konkrete forslag til, hvordan man gennem en tryg ramme, skaber plads til kreativitet, også for børn der er udfordrede.

kursus-20180423

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart april 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

kursus-20180528

2-dags kursus med Dan Hughes – Familieterapi i forhold til børn med utrygge tilknytningsmønstre og traumer
- 28. – 29. maj 2018

Den amerikanske psykolog og familieterapeut Dan Hughes afholder for første gang i Danmark et 2-dags kursus omkring Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). DDP er en psykoterapeutisk interventionsmetode rettet mod familier med børn, der har oplevet utryg tilknytning, overgreb, omsorgssvigt og trauma. DDP bygger på begreberne PACE – Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy.

kursus-20180604

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart
- 4. juni 2018

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem! På kursusdagen vil Susan Hart vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere en ung, voksen eller forælders mentaliseringskompetence og herigennem udarbejde en interventionsplan.

Back To Top