skip to Main Content

Oplæringsforløb i Emotional Mentalizing Scale (EMS) med mulighed for certificering
– 19. – 20. august og 19. september 2019

Efter flere års arbejde er vi blevet færdige med udviklingen af Emotional Mentalizing Scale. Derfor udbydes nu 3-dags oplæringskursus i EMS til at undersøge en forælder, en gravid, en ung eller voksens mentaliseringsevne med efterfølgende mulighed for certificering med Susan Hart og Knud Hellborn som undervisere.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
- Opstart september 2019

Forældre på alle strenge er et træningsprogram bygget op omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi rettet mod udvikling af forældre i grupper med børn i alderen 0-7 år og for fagpersoner med omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne for at støtte følelsesmæssig udvikling og sociale færdigheder kompetencer.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper. Formålet med oplæringsforløbet er at give kommende forældretrænere og fagpersoner med omsorgsfunktioner en grundig indføring i forståelsen og brugen af det omfattende træningsmateriale.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart september 2019

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Fra analyse til intervention - 13-dages træning med afsluttende certificeringsproces
– Opstart september 2019

Med Marianne Bentzen og Susan Hart

13-dages træningen henvender sig til fagpersoner, der har ansvar for psykoterapeutiske, pædagogiske og personlighedsudviklende processer med mennesker i alle aldre. Træningen fokuserer på de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel, med henblik på at vurdere følelsesmæssige kompetenceniveauer og derigennem skabe målrettede interventioner. Træningen slutter med en dags certificering i den neuroaffektive analyse.

Gratis fyraftensmøde om Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille
– 11. september 2019

Susan Hart, Anne Larsen og Annie Jakobsen vil både teoretisk og konkret beskrive, hvordan det udviklingsbaserede voksentræningsprogram Forældre på alle strenge – få musikken til at spille kan anvendes til at træne forældres kompetencer til at støtte barnets følelses- og personlighedsmæssige udvikling. Derudover hvordan programmet også kan anvendes til fagpersoner, som arbejder udviklingsfremmende med børn, unge og voksne.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 8. oktober 2019

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart
- 9.-10. oktober 2019

Endelig blev vi færdige med udviklingen af MIM-P, som betyder, at du nu kan tage en overbygning til 2-dags MIM kurset med Marie Olsen-Kludt og blive oplært i scoringssystemet til MIM. Dette giver samtidig mulighed for at opnå certificering i den strukturerede samspilsvurderingsmetode.

Gratis fyraftensmøde om NUSSA - et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12-årige børn
- 9. oktober 2019

Deltag i dette fyraftensmøde hvor Susan Hart vil fortælle om behovet for at styrke børnegruppers fællesskab og trivsel i forhold til den nye styrkede pædagogiske lærerplan, og høre de to NUSSA-trænere Anne Larsen og Annie Jakobsen fortælle om NUSSA-programmet, som er et legebaseret børnegruppetræningsprogram for 3-12-årige børn.

Den styrkede pædagogiske læreplan – Fokus på alsidig personlig og social udvikling
- 4. november 2019

Den styrkede pædagogiske læreplan byder på nye udfordringer, og har i langt højere grad end tidligere fokus på barnets alsidige personlige- og sociale udvikling. Derfor er det blevet mere vigtigt end nogensinde, at fokusere på viden om forskning, teori og praksis ud fra en tilknytnings-, udviklingspsykologisk og neuroaffektiv forståelse. Kom og hør de førende på området, bl.a. Thomas Gitz-Johansen og Lone Svinth og mange flere.

Udviklingsmuligheder for udsatte og sårbare forældre
- 2. december 2019

På denne kursusdag vil psykolog Susan Hart og familieterapeut og Theraplay behandler Anne Larsen vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til svært sårbare forældre, hvor sproget ikke rækker til at skabe forandringer. På kursusdagen vises der videoklip med konkrete interventionsforløb, bl.a. ud fra Theraplay. Kurset er målrettet til fagpersoner, der arbejder med sårbare forældre.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart januar 2020

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– 13. og 30. januar 2020

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
- 24.-25. februar 2020

Den styrkede pædagogiske læreplan byder på nye udfordringer, og har i langt højere grad end tidligere fokus på barnets alsidige personlige- og sociale udvikling. Derfor er det blevet mere vigtigt end nogensinde, at fokusere på viden om forskning, teori og praksis ud fra en tilknytnings-, udviklingspsykologisk og neuroaffektiv forståelse. Kom og hør de førende på området, bl.a. Thomas Gitz-Johansen og Lone Svinth og mange flere.

Back To Top