skip to Main Content
kursus-20170821

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart august 2017

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold med opstart april 2018

kursus-20170906

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Opstart september 2017

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

kursus-20171010-2

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart oktober 2017

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold med opstart marts 2018

kursus-20171106

En introduktion til neuroaffektiv pædagogik – at holde hjerne og hjerte sammen som pædagog
– 6. november 2017

Psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen give en introduktion til, hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan udmønte sig i pædagogisk praksis. Med afsæt i de neuroaffektive kompasser, samt viden om den følelsesmæssige udvikling og legens betydning vises, hvilke pædagogiske tiltag og metoder, der skal til, for at fremme udvikling og trivsel.

kursus-20171113-2

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– 13. og 14. november 2017

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

kursus-20171128

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab
- 28. – 29. november 2017

På dette 2-dages kursus vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Teorien om den treenige hjerne introduceres, der arbejdes med mentalisering og muligheden for at få dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. De Neuroaffektive Kompasser præsenteres som en personlighedsmodel, der kan afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.

kursus-20180115

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Opstart januar 2018

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

kursus-20180110

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 10. januar 2018

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

kursus-20180301

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
Opstart marts 2018

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

kursus-20180423

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart april 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Back To Top