skip to Main Content

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart marts 2020

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart
- 4.-5. maj 2020

Endelig blev vi færdige med udviklingen af MIM-P, som betyder, at du nu kan tage en overbygning til 2-dags MIM kurset med Marie Olsen-Kludt og blive oplært i scoringssystemet til MIM. Dette giver samtidig mulighed for at opnå certificering i den strukturerede samspilsvurderingsmetode.

Den triangulerede samtale med børn og forældre gennem neuroaffektiv regulering
- 13.-14. maj 2020

Den norske psykolog Haldor Øvreeide og Susan Hart vil for første gang sammen udfolde Haldor Øvreeides metode omkring samtaler med børn og forældre ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme.

Oplæringsforløb i Emotional Mentalizing Scale (EMS) med mulighed for certificering
– Opstart maj 2020

Efter flere års arbejde er vi blevet færdige med udviklingen af Emotional Mentalizing Scale. Derfor udbydes nu 3-dags oplæringskursus i EMS til at undersøge en forælder, en gravid, en ung eller voksens mentaliseringsevne med efterfølgende mulighed for certificering med Susan Hart og Knud Hellborn som undervisere.

Den neuroaffektive analysemodel - 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
- 17. juni og 24. august 2020

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 18. juni 2020

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
- Opstart september 2020

Forældre på alle strenge er et træningsprogram bygget op omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi rettet mod udvikling af forældre i grupper med børn i alderen 0-7 år og for fagpersoner med omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne for at støtte følelsesmæssig udvikling og sociale færdigheder kompetencer.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper. Formålet med oplæringsforløbet er at give kommende forældretrænere og fagpersoner med omsorgsfunktioner en grundig indføring i forståelsen og brugen af det omfattende træningsmateriale.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart september 2020

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Legekonference - Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne, empati og læring!
- 26. november 2020

Kom med på en konference om leg, hvor vi skal lege, lytte, grine, afprøve, debattere og reflektere. På konferencen får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling, nysgerrighed og opfindsomhed, og du får en viden om dig selv som aktør!

Back To Top