skip to Main Content

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart april 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Arrangementet er fuldtegnet – Se nyt kursus i september 2018

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi
– Opstart april 2018

Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og andre, der indgår i psykoterapeutiske opgaver med voksne og unge.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuroaffektive Kompasser, så det bliver muligt at arbejde mere præcist og målrettet med både vurdering, evaluering og interventioner, samt få større indsigt og ejerskab af egne personlighedsmæssige ressourcer.

Temadag om selvskade - Når smerte gør godt
– 15. maj 2018

Selvskade er et voksende samfundsproblem og årsagsforklaringen er kompleks. Fx har hver 5. danske gymnasiepige på et tidspunkt i sit liv skadet sig selv med vilje. Vi afholder en temadag om selvskade med Danmarks førende specialist i selvskade, Bo Møhl og den australske traumeterapeut Naomi Halpern. Marianne Bentzen og Susan Hart vil kort præsentere dagens tema ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme.

Kursusdag med Naomi Halpern om komplekse traumer
– Hvad er sammenhængen mellem eventyret om Snehvide og de syv små dværge og kompleks traume?
– 16. maj 2018

Post traumatisk stress syndrom og borderline forstyrrelser er diagnoser, som er på flere og flere fagpersoners læber. Vi har i Docenten inviteret den australske psykoterapeut Naomi Halpern til at afholde en kursusdag om kompleksiteten af disse lidelser. Der sættes fokus på hvordan man kan indgå i en udviklende kontakt med voksne, som har været udsat for alvorligt overvældende livshændelser, af og til fra mennesker, som de holder af.

2-dags kursus med Dan Hughes – Familieterapi i forhold til børn med utrygge tilknytningsmønstre og traumer
- 28. – 29. maj 2018

Den amerikanske psykolog og familieterapeut Dan Hughes afholder for første gang i Danmark et 2-dags kursus omkring Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). DDP er en psykoterapeutisk interventionsmetode rettet mod familier med børn, der har oplevet utryg tilknytning, overgreb, omsorgssvigt og trauma. DDP bygger på begreberne PACE – Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy.

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart
- 4. juni 2018

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem! På kursusdagen vil Susan Hart vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere en ung, voksen eller forælders mentaliseringskompetence og herigennem udarbejde en interventionsplan.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Opstart august 2018

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– 25. september og 31. oktober 2018

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart september 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
Opstart september 2018

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 19. november 2018

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– 26. - 27. november 2018

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Back To Top