skip to Main Content

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– 4. - 5. marts 2019

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

En introduktionsdag til neuroaffektiv udviklingspsykologi
– 7. marts 2019

Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab, tilknytningsteori og udviklingspsykologi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teorier, kan vi forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde. På kursusdagen gives der en introduktion til den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart april 2019

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart
– 21. maj 2019

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem! På kursusdagen vil Susan Hart vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere en ung, voksen eller forælders mentaliseringskompetence og herigennem udarbejde en interventionsplan.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– 12. og 25. juni 2019

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
- Opstart september 2019

Forældre på alle strenge er et træningsprogram bygget op omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi rettet mod udvikling af forældre i grupper med børn i alderen 0-7 år og for fagpersoner med omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne for at støtte følelsesmæssig udvikling og sociale færdigheder kompetencer.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper. Formålet med oplæringsforløbet er at give kommende forældretrænere og fagpersoner med omsorgsfunktioner en grundig indføring i forståelsen og brugen af det omfattende træningsmateriale.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart september 2019

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Fra analyse til intervention - 13-dages træning med afsluttende certificeringsproces – Opstart september 2019

Med Marianne Bentzen og Susan Hart

13-dages træningen henvender sig til fagpersoner, der har ansvar for psykoterapeutiske, pædagogiske og personlighedsudviklende processer med mennesker i alle aldre. Træningen fokuserer på de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel, med henblik på at vurdere følelsesmæssige kompetenceniveauer og derigennem skabe målrettede interventioner. Træningen slutter med en dags certificering i den neuroaffektive analyse.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 8. oktober 2019

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Back To Top