Kommende arrangementer

En introduktionsdag til neuroaffektiv udviklingspsykologi – 11. maj 2017

Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab, tilknytningsteori og udviklingspsykologi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teorier, kan vi forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde. På kursusdagen gives der en introduktion til den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber.

Kursusdag om mindfulness i pædagogik og intervention – 16. juni 2017

På denne kursusdag vil de to erfarne undervisere Jacob Piet og Marianne Bentzen formidle enkle og brugbare metoder til arbejde med mindfulness og opmærksomhedstræning med voksne ud fra et neuroaffektivt perspektiv. De vil vise sammenhængen mellem det neuroaffektive modningsperspektiv og den omfattende forskning i mindfulness, og hvordan man både kan arbejde med mindfulness i forhold til sig selv og i sit professionelle arbejde.

2-dags kursus – Neuroaffektiv supervision – 20. og 21. juni 2017

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere forskellige neuroaffektive supervisionsmodeller, hvor man igennem supervisionsprocesser kan anvende følgende fire modeller: neuroaffektive markører, videoanalyse, identifikation med klient og gruppeprocesser til at udarbejde interventionsplaner for voksne, børn og familier.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn – Opstart august 2017

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille – Opstart september 2017

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold med opstart januar 2018

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering – Opstart oktober 2017

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

En introduktion til neuroaffektiv pædagogik – at holde hjerne og hjerte sammen som pædagog – Den 6. november 2017

Psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen give en introduktion til, hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan udmønte sig i pædagogisk praksis. Med afsæt i de neuroaffektive kompasser, samt viden om den følelsesmæssige udvikling og legens betydning vises, hvilke pædagogiske tiltag og metoder, der skal til, for at fremme udvikling og trivsel.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode – Den 13. og 14. november 2017

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab – 28. – 29. november 2017

På dette 2-dages kursus vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Teorien om den treenige hjerne introduceres, der arbejdes med mentalisering og muligheden for at få dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. De Neuroaffektive Kompasser præsenteres som en personlighedsmodel, der kan afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille – Opstart januar 2018

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.